Wybierz województwo


Ostatni komentarz
Brak pochwał.

Regulamin serwisu odjazdy.com


Korzystając z tej strony użytkownik zgadza się przestrzegać następujących warunków między nim oraz właścicielami serwisu internetowego odjazdy.com nazywanego dalej serwisem.

    * Ta strona używa cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym.


    * Kontakt z administratorem serwisu możliwy jest pod adresem e-mail admin@odjazdy.com


    * Użytkownik potwierdza, że jest pełnoletni (skończone 18 lat lub 21 lat, w zależności od jurysdykcji) oraz,że     nie obrażają go treści erotyczne.
  
    * Serwis zawiera szereg funkcji, takich jak ogłoszenia czy komentarze, które pozwalają użytkownikom witryny do komunikowania się z innymi. Odpowiedzialność za ich treść spoczywa na każdym użytkowniku, który je opublikował.


    * Nie dozwolone jest rozpowszechnianie lub przesyłanie obraźliwych, oszczerczych, szkalujących, obscenicznych, wulgarnych, obrażających uczucia religijne informacji, w tym także tych zachęcających do działań przestępczych lub takich, które mogą naruszać lokalne, krajowe lub międzynarodowe prawo. Zabronione jest także zamieszczanie lub przekazywanie jakichkolwiek informacji, oprogramowania lub innych materiałów, które naruszają prawa innych osób, w tym materiałów, które naruszają prywatność lub są chronione prawem autorskim, znakiem towarowym lub innego typu prawem własności bez uprzedniego uzyskania zgody od właściciela lub posiadacza praw.


    * Umieszczając w serwisie treści w dowolnej formie (teksty, zdjęcia, filmy), potwierdzasz, że są one wolne od wszelkich roszczeń osób trzecich, że jesteś właścicielem praw autorskich lub posiadasz zgodę właściciela do rozpowszechniania tych treści i prawa osób trzecich nie zostaną naruszone przez komentowanie tych treści. Dodatkowo użytkownik udziela serwisowi nieodpłatnie prawa na używanie, kopiowanie, przesyłanie, publikację takich treści na stronach serwisu oraz zgadza się na umieszczenie na nich loga lub nazwy serwisu.
 
    * Serwis nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek interakcje między użytkownikami. Użytkownik przyjmuje na siebie pełną odpowiedzialność za wszelkie kontakty z innymi członkami serwisu i rozumie, że właściciele serwisu nie mają żadnego powiązania z nimi. Nie dajemy żadnych gwarancji usług świadczonych przez użytkowników witryny. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za swoje relacje z innymi członkami

    * W okresie promocyjnym dodawanie anonsow jest bezpłatne

    * Przeglądanie ogłoszeń jest całkowicie darmowe. Opłata pobierana jest za czasowe umieszczenie ogłoszenia w  serwisie.

     *  Po okresie promocyjnym  dodanie ogłoszenia bedzie płatne  Opłata jest symboliczna i wynosi: 5zł netto za

       miesiąc ukazywania się ogloszenia

      * Ogłoszenia o zatrudnieniu mozna umieszczac tylko w dziale PRACA  i są one  płatne wedlug aktualnego cennika umieszczonego na stronie

       Jednocześnie administracja informuje ,ze nie ponosi odpowiedzialności za treśc anonsów

       a takze nie bierze odpowiedzialności za skutki wynikłe z odpowiadania na tego typu ogłoszenia


    * Zdjęcia zawarte w ogłoszeniu mogą dotyczyć  tylko i wyłącznie jednej osoby w przypadku ogłoszeń typu (pan/pani) oraz dwóch osób w przypadku ogłoszeń duetów (par).W przypadku ogłoszen typu( cluby) ilosc osób na zdjęciach jest dowolna.  Ogłoszenie musi zawierać prawdziwe informacje oraz mieć załączone co najmniej jedno zdjęcie z widoczną całą sylwetką osoby /osób.Maksymalna ilość zdjęć, którą można dodać do jednego ogłoszenia wynosi 20.

 

   * Uzytkownik ma mozliwosc umieszczenia anonsu bez koniecznosci publikacji zdjec  wnosząc opłatę abonamentową  w dziale "Twoje Anonse" (przedłuż waznosc ogłoszenia) zgodnie z aktualnie obowiązującym  cennikiem

 

   * Uzytkownik oswiadcza ,ze posiada  wszystkie prawa do publikowania zamieszczanych przez niego materialow

  

   * Właściciel serwisu oraz jego Administratorzy nie odpowiadają za treści i charakter prezentowanych ogłoszeń. Nie są oni także pośrednikami w nawiązywaniu znajomości pomiędzy użytkownikami, nie wnikają w ich charakter oraz nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne wynikające z tego sytuacje sporne.

  

   * Serwis zastrzega sobie prawo do usuniecia anonsu gdy wedlug oceny administratorów publikowane ogłoszenie

      narusza niniejszy regulamin

     

   * Jeden uzytkownik moze umiescic dowolna ilosc anonsów

 

    * Lista ogłoszeń jest sortowana po rankingu. Każdy właściciel ogłoszenia może zwiększyć jego rangę po przez wysłanie smsa. W momencie zaksięgowania płatności ogłoszenie wchodzi na pierwszą pozycję, spychając wszystkie inne o jedną pozycję niżej.

 

    * Serwis może być tymczasowo niedostępny bez powiadomienia z powodu prac konserwacyjnych, awarii systemu, koniecznych napraw lub przyczyn od nas niezależnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za szkody spowodowane z tego powodu.

 

    * Ogłoszenia zamieszczone w serwisie mają jedynie charakter informacyjny i nie stanowią oferty handlowej.

 

    * Materiały zamieszczone w serwisie nie mogą być kopiowane bez pisemnej zgody ich właścicieli.


    * Zastrzegamy sobie prawo do zmiany regulaminu w dowolnym momencie i bez uprzedzenia. Korzystanie z serwisu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu. Wszystkie treści umieszczane przez użytkowników, które są niezgodne z niniejszym regulaminem mogą zostać usunięte bez powiadomienia.

 

REGULAMIN USŁUG I SERWISÓW PREMIUM
prowadzonych w ramach serwisu www.dotpay.pl

§1
Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z Usług świadczonych przez firmę Eurokoncept Sp. z o.o, z siedzibą w Krakowie, ul. Wielicka 72, 30-552 Kraków, NIP 676-233-99-70, REGON 120379073, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Dla Krakowa-Śródmieścia wydział XI Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000270753, o kapitale zakładowym 1.176.000,00 PLN, zwaną dalej Eurokoncept.

§2
Definicje terminów wykorzystanych w niniejszym regulaminie:

Serwis - serwis internetowy służący Świadczeniu Usług.
Produkt - aplikacja Java, logo, dzwonek lub inne treści elektroniczne wyświetlane lub w inny sposób odtwarzane za pośrednictwem telefonu komórkowego, komputera lub innego urządzenia elektronicznego
SMS oznacza usługę "Short Message Service" świadczoną w standardzie GSM zgodnie z MoU GSM.
MMS oznacza usługę "Multimedia Message Service" świadczoną w standardzie GSM zgodnie z MoU GSM.d.
SMS/MMS Premium - oznacza SMS lub MMS o podwyższonej opłacie zgodnej z cennikiem SMS/MMS Premium operatorów GSM.
Usługa - odpłatne lub nieodpłatne udostępnianie Użytkownikom Produktów.
Użytkownik - abonent sieci telefonii komórkowej

§3
Usługi oferowane są wszystkim Użytkownikom posiadającym telefon komórkowy lub inne urządzenie elektroniczne umożliwiające pobieranie i eksploatację Produktów.

§4
Przed dokonaniem zamówienia Użytkownik powinien upewnić się:

Czy w jego telefonie komórkowym pozostało wystarczająco dużo wolnej pamięci niezbędnej do pobrania i zainstalowania lub odczytania wybranego Produktu. W przypadku gdy ilość pamięci jest zbyt mała, Produkt zostanie zamówiony i opłacony jednak Użytkownik nie będzie mógł dokonać jego pobrania, odczytania lub instalacji.
Czy posiadany telefon jest poprawnie skonfigurowany, umożliwiając odbieranie wiadomości WAP-Push, SMS oraz pobieranie stron WAP. Informacje dotyczące poprawnej konfiguracji telefonu Użytkownik uzyska kontaktując się z swoim operatorem GSM.
Czy dany Produkt jest oferowany dla posiadanego przez niego modelu telefonu komórkowego.
Czy posiada inne urządzenie elektroniczne pozwalające na odebranie lub używanie Produktu.

§5
Usługa jest zamawiana poprzez wysłanie SMS/MMS z kodem danego Produktu na numer SMS/MMS Premium lub wybranie wskazanego numeru telefonicznego w sieci TPSA i podanie wymaganego kodu usługi.

§6
Opłaty:

Użytkownik wysyłając w ramach Usługi ponosi opłaty godne z cennikiem swojego operatora telefonicznego.
Do kosztów zamówienia Produktu należy doliczyć opłatę za transmisję danych potrzebnych do pobrania Produktu zgodnie z planem taryfowym operatora, z którego usług korzysta Użytkownik.


§7
Korzystanie z Usługi:

Użytkownik korzysta z Usługi poprzez wysłanie na wskazany numer SMS/MMS Premium zamówienia Produktu w formie SMS/MMS odpowiedniej treści lub wykonuje połączenie telefoniczne na wskazany numer telefonu w sieci TPSA.
Treść SMS lub MMS lub numer telefonu służący zamówieniu danego Produktu jak również odpowiedni numer SMS lub MMS Premium wskazane są na stronach Serwisu opisujących Produkt.
W odpowiedzi na wysłanego SMS lub MMS z zamówieniem, Użytkownik otrzymuje wiadomość SMS, MMS lub WAP-Push z adresem strony WAP. W odpowiedzi na wykonane połącznie telefoniczne odczytywany jest kod dostępu do usługi.
Produkt może zostać pobrany tylko z telefonu, z którego wysłano SMS lub MMS Premium z zamówieniem.
Eurokoncept nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie SMS lub WAP-Push lub MMS w przypadku gdy użytkownik będzie poza zasięgiem sieci lub nie będzie miał włączonego telefonu w czasie 6 godzin od wysłania zamówienia.
Eurokoncept nie ponosi odpowiedzialności za koszty poniesione przez Użytkownika wynikające z wysłania wiadomości lub wykonania połączenia telefonicznego niezgodnie z niniejszym regulaminem lub informacjami zawartymi na odpowiednich stronach Serwisu.
Eurokoncept nie ponosi odpowiedzialności za błędne wpisanie przez Użytkownika kodu zamówienia bądź wybranie błędnego numeru SMS lub MMS Premium lub telefonu.
Eurokoncept nie ponosi odpowiedzialności za omyłkowe dokonanie przez Użytkownika zakupu Produktu dedykowanego innemu modelowi telefonu komórkowego, niż ten, z którego Użytkownik dokonuje zamówienia.
Serwis zapewnia obsługę maksymalnie 2 wiadomości SMS/MMS przesłanych z jednego numeru telefonu w okresie 60 sekund dla wiadomości SMS/MMS o wartości netto do 9 PLN włącznie, jak również wszystkich wiadomości SMS/MMS z sieci operatorów zagranicznych. Dla wiadomości SMS/MMS o wartości netto powyżej 9 PLN, o ile nie ustalono inaczej, Serwis zapewnia obsługę maksymalnie 1 wiadomości SMS/MMS, przesłanej z jednego numeru telefonu w okresie 20 minut. Serwis może wprowadzić dodatkowe obostrzenia i blokady w przypadku stwierdzenia prób nadużycia i/lub działania na szkodę Serwisu.


§8
Dokonując zakupu Produktu lub pobrania darmowego Produktu Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie informacji związanych z Produktami oferowanymi przez Eurokoncept, darmowych Produktów Eurokoncept jak również informacji na temat promocji, konkursów oraz innych działań komercyjnych prowadzonych przez Eurokoncept oraz jego Klientów.
Powyższa zgoda dotyczy w szczególności informacji otrzymywanych w formie SMS, MMS, IVR (komunikatów głosowych), oraz darmowych Produktów przesyłanych za pośrednictwem WAP Push na numer telefonu Użytkownika. W przypadku braku zgody na otrzymywanie powyższych treści Użytkownik prześle z formularza dostępnego pod adresem http://www.dotpay.pl/reklamacja informację wpisując w treści słowa "brak zgody" oraz numer telefonu, którego dotyczy wycofanie zgody. Brak zgody można również przesłać pisemnie na adres Eurokoncept.

§9
Jeżeli w czasie 24 godzin od chwili zamówienia Produktu Użytkownik nie otrzyma SMS lub MMSlub WAP-Push, należy złożyć reklamacje pod adresem http://www.dotpay.pl/reklamacja lub przeslac listem poleconym na adres: Eurokoncept Sp.z o.o., Wielicka 72, 30-552 Kraków. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 7 dni roboczych od daty otrzymania.

§10
Po pierwszej nieudanej próbie zamówienia prosimy o niedokonywanie dalszych zamówień. W przypadku niedostosowania się do powyższej procedury Eurokoncept nie ponosi odpowiedzialności za kilkakrotne nieudane zamówienie produktu.

§11
Korzystanie z Usługi jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

 

Reklamacje dotyczące płatności sms można składać pod adresemhttp://www.dotpay.pl/reklamacje